Regels voor een goede verstandhouding

Wij zorgen met plezier voor uw paard. Maar dat doen wij volgens vaste regels, die voor iedereen gelden. Dat voorkomt misverstanden en draagt juist bij tot de goede sfeer en onderlinge verstandhouding. Daarom hebben wij het volgende reglement opgesteld:

 • Paarden worden twee keer per dag tegelijk gevoerd.
 • Paarden krijgen twee keer per dag hooi.
 • Paarden hebben weidegang in de daarvoor aagewezen weide.
 • De paardenbak is voor het berijden van paarden.
 • Er mogen geen paarden naast elkaar staan in de buitenbak en paddock.
 • Er mogen niet meerdere paarden tegelijk worden losgegooid in de buitenbak.
 • In de binnenrijbak mogen de paarden niet ´los´lopen.
 • Een ieder is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar paard.
 • Het wassen van uw paard/pony is alleen toegestaan in de stallingsruimte.
 • Bij het verlaten van de stalling is het vereist dat de stalling netjes wordt achter gelaten.
 • Na gebruik van de kantine geldt hetzelfde als bij het verlaten van de stalling.
 • Ook na het gebruik van de paardenbak, deze dan leeg/schoon acherlaten.
 • Parkeerplaats is niet te gebruiken als paardenrijbak
 • Spring materiaal moet na het gebruik worden opgeruimd op de daarvoor aangewezen plek.
 • Ook buiten de stalling en de rijbakken dient aangeveegd te worden.
 • Iedereen moet er zelf voor zorgen dat er voldoende voer in de voerton zit.
 • Er mogen geen honden worden meegebracht.
 • Het is ten strengste verboden te roken en open vuur te gebruiken in en om de stallen.
 • Maximum snelheid op het erf en de oprijlaan is 20 km/uur.
 • Iedereen die het erf betreedt doet dit op eigen risico.
 • Iemand die zich niet aan de huisregels houdt kan worden verzocht het erf te verlaten.

Met vriendelijke groeten,

Harry en Sandra Hesselink

 

 

 

 

 

 

Aequor - Erkend Leerbedrijf